نصیر رضایی نژاد
نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه

نصیر رضایی نژاد

مدیرعامل شرکت ساناپردازآروندشیراز

کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار

کارشناس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس

آدرس : استان فارس، شهر شیراز

جنسیت : مرد / مجرد

تاریخ تولد : 1358نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه / سیسکو
نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه / میکروتیک
نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه
نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه / مدیر عامل
نصیر رضایی نژاد  / برنامه نویسی / شبکه
نصیر رضایی نژاد  / برنامه نویسی / شبکه / سیسکو
نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه / سرور اچ پی
نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه
نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه / میکروتیک
نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه / مشاور IT
نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه
نصیر رضایی نژاد / برنامه نویسی / شبکه